Folia bąbelkowa z czego jest zrobiona?

Folia bąbelkowa zrobiona jest z plastikowego materiału zwanego polietylenu a dokładniej z foli polietylenowej, którą wytwarza się z małych granulek żywicy polietylenowej.

Co to Polietylen

Polietylen, PE – otrzymywany w wyniku polimeryzacji etylenu. Jest dobrym dielektrykiem, odpornym na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników organicznych. Polietylen ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle. Do produkcji foli bąbelkowej wykorzystuje się najczęściej dwie odmiany polietylenu LDPE i HDPE.

Co to LDPE i HDPE

LDPE – to polietylen o niskiej gęstości. Jest przezroczysty, giętki i miękki, zachowuje elastyczność w niskiej temperaturze. Nie ma zapachu i jest całkowicie obojętny fizjologicznie, przepuszczalny dla gazów (tlenu i dwutlenku węgla) i substancji aromatycznych (zapachów), natomiast mało przepuszczalny dla pary wodnej, podatny na zgrzewanie, mało odporny na wyższe temperatury.

HDPE – to polietylen o dużej gęstości. Jest twardszy w porównaniu z LDPE, ma wyższą wytrzymałość mechaniczną, wyższą temperaturę topnienia (125°C), wyższą barierowość w stosunku do gazów i wyższą odporność chemiczną, wykazuje większą kruchość w niższych temperaturach, jest mniej przezroczysty (mlecznobiały).